BİLGİ KAŞİFLERİ PROJESİ

Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilerek Salgın Döneminde Çocukların Dayanıklılığının Artırılması Projesi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını sürecinde mücadele edilen konulardan biri “infodemi” (yalan/yanıltıcı haberlerin dolaşımı) olmuştur. Covid-19 ile mücadeleye yönelik küresel çabalar büyük ölçüde toplumun alışmış olduğu davranışlarını değiştirmelerine bağlıdır. Davranış ve tutumların olumlu yönde değiştirilmesi ise doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakla mümkündür.

 İnfodemi, pandemi sürecini olumsuz yönde etkilemiştir. Değişen şartlar ile tüm toplumun medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olması elzemdir. 

Çocukların  bilgi okuryazarlığı ile tanışmış olmaları, sorgulayan, düşünen ve analiz edebilen bireyler olmaları toplumsal yapıyı da olumlu etkileyecektir. Çocukların salgın vb. tüm kriz anlarında infodemiye maruz kalmamayı ve bunun bir parçası olmamayı erken yaşlarda öğrenmesi önemli bir toplumsal kazanım olacaktır.

2020 UNESCO MEDYA VE BİLGİ OKURYAZARLIĞI ETKİNLİKLERİ HARİTASI

Bilgi Kaşifleri Projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz Farkındalık Programları ve Çocuk Atölyeleri ile ülkemizi temsilen 2020 UNESCO Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Etkinlik Haritasında yerimizi aldık.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
(Visited 139 times, 1 visits today)