KAYNAKLAR

  1. IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler İçin Kütüphaneler Bölümü, Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler

  2. IFLA Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi

  3. Prof. Dr. Bülent Yılmaz (2011), Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği Sunumu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

  4. Ebru Delice Güller, Pervin Bilbay, (2016), Kütüphane Yapılarında Okul Öncesi Çocuklara Yönelik İnteraktif Mekanların İrdelenmesi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt 30, Sayı 3

  5. Arif Yılmaz, (2008),  Okulöncesi Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetlerinin Önemi ve Başarılı Bir Kütüphane Örneği, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt 22, Sayı 2

  6. Selda Ekici, Bülent Yılmaz, (2014),  Ankara’daki Anaokullarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt 28, Sayı 4
(Visited 97 times, 1 visits today)