MİSYONUMUZ

Her çocuğun doğduğu andan itibaren kaliteli, nitelikli ve yeterli bilgiye eşit şekilde erişme hakkından yola çıkarak kamusal bir mekan olan kütüphanelerin toplumun her kesiminden çocuğa yasam kalitesini artıracak, hayal gücünü destekleyecek, ve bilgide derinleştirecek ücretsiz materyal ve hizmeti sürdürülebilir şekilde sağlaması için gönüllülük esaslı çalışmalarda bulunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasayan her çocuk için kütüphaneler, çocuk ve gençlerin hayatlarında olumlu etkiler bırakan, zengin içerikli, fiziksel imkânları elverişli, zamanın gereklerine göre sürekli değişen ve yenilenen, kapsayıcı kaynak ve kamusal mekânlardır. Çocuk kütüphaneleri imkan/lüks değil kamusal bir haktır.

HEDEFLERİMİZ

Her ailenin yaşadığı yerde hizmet veren kütüphanelerden haberdar olmasını sağlamak

Özellikle çocuklar konusu başta olmak üzere her vatandaşın kütüphane hizmetlerine ilişkin mevzuatla korunan haklarını bilmesini sağlamak

Çocukların doğduğu andan itibaren gelişimine uygun, nitelikli ve yeterli kitapla buluşmasını sağlamak

Değişen ve dönüşen dünya düzeni doğrultusunda gelişen ihtiyaçlara cevap verebilecek kütüphane hizmetlerini tanımlamak

Dünyada kütüphanelerdeki yenilikleri takip etmek ve toplumsal ihtiyaçlarımız doğrultusunda yenilikleri ülkemizdeki kütüphane düzeninde yorumlamak

Çocuk dostu mekan, koleksiyon, materyal vb. konularda sahip olduğumuz bilgi birikimini paylaşmak

Çocuklara yönelik nitelikli hizmet sunumuna ilişkin çalışmalar yürütmek

Ülkemizin yer noktasında topyekûn bir farkındalık projesi yürüterek kütüphane kültürünün oluşmasına destek olmak

Tüm çocuk ve kütüphane gönüllüleri arasında ağ oluşturmak

Toplumun her kesiminden çocuğu kucaklayacak, özel ihtiyaç ve problemlere cevap verebilecek, esnek ve gelişen bir çocuk kütüphanesi modelinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması

Çocuklara doğduğu andan itibaren toplumun bir araya gelerek paylaşmasını, birlikte üretmesini, birbirini bilmesini; diğer bir deyişle toplumsal bir aidiyet sağlayıcı kültürel etkinlikler planlamak

(Visited 229 times, 1 visits today)