1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneciliği Sempozyumu

I. ULUSLARARASI ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ SEMPOZYUMU
14-17 KASIM 2018

 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Kalkınma Bakanlığı KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında gerçekleştirilecek olan sempozyum çocukların okul öncesi döneminde kütüphane ile tanışmaları için yapılan önemli bir çalışmadır.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERILMESİ İÇİN SON TARİH 30 NİSAN !

SEMPOZYUMA NEDEN KATILIYIM DİYENLER İÇİN;

Bilir misiniz? Güzel bir söz vardır “Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer”.

Bu söz 21.yüzyılda yetişmeye çalışan çocuklar için söylenmiş sanki. Çocuklarımızı yetiştirmeye çalışırken kendi ellerimizle susuz bırakıyoruz. Nasıl mı? Bir televizyon karşısında onu yalnız bırakarak, ağlamasın diye eline kitap yerine tablet tutuşturarak, birlikte masal okumak yerine sadece parklardaki salıncaklarda birlikte olarak, yaş aralığı yapmaksızın bilgisayar oyunlarıyla ya da telefon gibi teknolojik araçlarla tanıştırarak…

Biz biliyoruz ki bilgi toplumu çağında her anne ve baba çocuklarının iyi bir eğitim almasını ve toplumda yarar sağlayacak birey olmalarını istemektedir.

Kitapsız büyüyen çocuklarımız toplumsal olaylar karşısında sağır, kör ve dilsiz hale gelebiliyorlar. Özellikle de yalnızlaşma isteği, yaşam tecrübesizliği ve yeni insanlarla tanışma korkusu gibi birçok ruhsal sorun çocuklarımızda yavaşça ortaya çıkmaya başlıyor. Bu gibi ruhsal sorunları tetikleyen en büyük etkenler ise okul öncesi çocukların ev ortamlarında yalnız oynamaları, toplum yerlerinde rahatça sosyalleşememeleridir. İşte bu noktada çocuk kütüphaneleri hem çocukların hem de ailelerin hayatlarını renklendiren, toplumla iletişim kurmalarını sağlayan, çocukların farklı insanlarla aktivite yapmalarını imkân sunan ücretsiz mekânlardır. Bu ücretsiz mekânları fark edememiş kullanıcılarımız için farkındalık çalışmaları yapılması gerekmektedir. Günümüzde halen bebeklerin ve 1-3 yaş arası çocukların kütüphane mekânlarını kullanımı ve üye olma durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bireyler toplumumuz da bulunmaktadır. Hâlbuki kütüphane mekânları bebeklerin dil gelişimine yardımcı olan, konuşma yetilerini hızlandıran, gelecekte nitelikli birer kütüphane kullanıcı olma yolunda ilerlemesini sağlayan yerlerdir.

Çocuk kütüphanelerin hedef kitlesi sadece okul öncesi çocuklar ile sınırlı değildir. Okul sonrası 4-6 ve 7-12 yaş arası çocuklarında kullanabilecekleri eğitim yuvaları haline gelmektedir. Bu yaş aralığına sahip çocukların okuma, araştırma, yazma, öğrenme gibi eylemleri sadece okul ortamlarında göreceklerini düşünen aile yapılarının algılarını yıkmak için her ailenin uzmanlar tarafından bilinçlendirilmesi ve eğitimin sadece okul ortamından ibaret olmadığı ailelere gösterilmesi gerekmektedir.

Kütüphanelerin gelişen teknolojinin oluşturduğu ortamlara inat çocuklarımıza huzurlu ortam sağlayan, okuma, öğrenme, araştırma, yaşamlarını şekillendirmeye yardımcı olan ve kaliteli zamanlar geçirmelerine en iyi şekilde sağlamak için birçok imkânlar tanıyan yerlerdir.

Bu ortamlar yeni doğacak olan çocuklardan başlayarak 7’den 70’e herkesin sesi herkesin kulağı olduğu gibi herkese kollarını açmaktadır. En önemlisi de kültürümüzü koruyacak ve geleceğimizi geliştirecek olan değerli çocuklarımız için en güvenilir ortamlar haline gelmesi için çalışmaların bir an önce yapılması gerekmektedir.

Siz de istemez misiniz? Çocuklarınızın yaşam alanlarının genişlemesini, gerçekten okumaya hevesli bireyler haline gelmelerini ve araştırmacı bir ruha sahip olmalarını.
Ayrıca dijital çağda büyüyen bu neslin teknoloji kullanım bilgisini kütüphane personellerinin desteği ile daha güvenli ve daha doğru bir biçimde öğrenmelerini.

Tabi ki de her anne ve baba bu istekler doğrultusunda çocuklarının yetişmesini ister. Özellikle de çocuklarının sağlıklı bir gelişim sağlamlarını ve çocuklarında bulunan gizlenmiş yeteneklerin gün yüzüne çıkmasını ister.

Bu nokta da çocukta bulunan merak duygusunu ortaya çıkarmak, soru sorma ve çıkarım yapma yetisini geliştirmek, hayal güçlerini sürekli olarak gelişim halinde olmasını sağlamak, teknoloji kullanım bilgisini genişletmek için çocukların ve ailelerin kütüphane ortamıyla tanıştırılması gerekmektedir. Bu özellikleri çocuklarınıza katan en değerli mekanlar ise çocuk kütüphaneleridir.

Çocuk kütüphane ortamları ile çocukların kitaplar arasında rahatça keşif yapabilmelerini, masal okumalarıyla canlandırmalar yaparak yeteneklerini geliştirmelerini, bu ortamların güvenilir oyun yeri haline gelebilmeleri için aileleri ve çocukları kütüphanelerde bekliyoruz. Bu yüzden çocuk kütüphanelerinin etkinliğini ve niteliğini arttırma yönelik önemli olan bu konuları toplum içinde gündeme gelmesi için siz değerli ailelerin bu sempozyuma katılması önemlidir.

Çocuk kütüphaneleri hakkında yapılacak olan 4 oturumlu bir bilgi şöleni Nevşehir de gerçekleşecektir. Çocuk kütüphanelerinin kurulması ve çocukların özel bir alana sahip olması konusunda akademisyenler ve uygulamacılar ile kurum/kuruluşlar arasında bilgi fırtınası oluşturulacaktır.
Türkiye’de çocuk kütüphanelerinin yaygınlaşması konusunda stratejiler tartışilacak ve 21. yüzyıl da çocukların okumaya duydukları ilgileri tartışılarak bu duruma yönelik öneriler sunulacaktır.

Unutulmamalıdır ki; çocuklar ülkenin en değerli hazineleridir. Bir ülkenin çocuğa verdiği önem ve değer o ülkenin kültürel ve sosyal kalkınmasını en üst düzeye taşımaktadır.

 

SEMPOZYUMDA BULUNACAK DEĞERLİ İSİMLER:

Onur Kurulu:

• Prof. Dr. M. Emin ARAT (Marmara Üniversitesi Rektörü)

• Hamdi TURŞUCU (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü)

• İhsan BOSTANCI (Konya Ovası Projesi -KOP- Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı)

Sempozyum Başkanları:

• Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ (Marmara Üniversitesi)

• Ali ODABAŞ (Genel Müdür Yardımcısı, KYGM)

• Alper BİLGİÇ (Koordinatör, KOP)

Düzenleme Kurulu:

• Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ (Marmara Üniversitesi)

• Ali ODABAŞ (Genel Müdür Yardımcısı, KYGM)

• Alper BİLGİÇ (Koordinatör, KOP)

• Ahmet ALDEMİR (Daire Başkanı, KYGM)

• Prof. Dr. Coşkun POLAT (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

• Doç. Dr. Erol YILMAZ (Türkiye Büyük Millet Meclisi)

• Doç. Dr. Nevzat ÖZEL (Ankara Üniversitesi)

• Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZDEMİR (Marmara Üniversitesi)

• Yrd. Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ (Marmara Üniversitesi)

Davetli Konuşmacılar:

• Raphaela Müller (Alman Kütüphaneciler Derneği – Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Komisyon Üyesi)
• Ayub Khan (CILIP BAŞKANI-2018)

Sempozyumda Gerçekleştirilecek Olan Konular:
• Mekân Olarak Çocuk Kütüphanesi
• Çocuk Kütüphanelerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
• Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem
• Çocuk Kütüphanelerinin Aile Ve Sosyal Çevre İle İlişkisi
• Çocuk Kütüphanesinde Nitelikli Hizmet Sunumu
• Çocuk Kütüphanelerinde Nitelikli Koleksiyon Oluşturma
• Çocuk Kütüphanelerinde Bilgi Okuryazarlığı (Yaşam boyu Öğrenme)

Sempozyuma ilişkin daha ayrıntıli bilgi için;

http://www.cocukkutuphaneleri.org

 

Yazan:

Tuğba ORMANCI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Bilgi ve Belge Yönetimi