BİLGİ KAŞİFLERİ PROJESİ

Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilerek Salgın Döneminde Çocukların Dayanıklılığının Artırılması Projesi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını sürecinde mücadele edilen konulardan biri “infodemi” (yalan/yanıltıcı haberlerin dolaşımı) olmuştur. Covid-19 ile mücadeleye yönelik küresel çabalar büyük ölçüde toplumun alışmış olduğu davranışlarını değiştirmelerine bağlıdır. Davranış ve tutumların olumlu yönde değiştirilmesi ise doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakla mümkündür.

 İnfodemi, pandemi sürecini olumsuz yönde etkilemiştir. Değişen şartlar ile tüm toplumun medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olması elzemdir. 

Çocukların  bilgi okuryazarlığı ile tanışmış olmaları, sorgulayan, düşünen ve analiz edebilen bireyler olmaları toplumsal yapıyı da olumlu etkileyecektir. Çocukların salgın vb. tüm kriz anlarında infodemiye maruz kalmamayı ve bunun bir parçası olmamayı erken yaşlarda öğrenmesi önemli bir toplumsal kazanım olacaktır.

Sivil Düşün Hakkında

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, AB Türkiye Delegasyonu’nun 2010-11 tarihlerinde 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle gerçekleştirdiği danışma toplantılarından çıkan geniş kapsamlı çalışma sonucunda, sivil toplum örgütlerinin ortak kaygılarının dikkate alınması ve gereksinimlerinin belirlenmesiyle tasarlandı.

Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği

Salgın koşullarına özel bir çağrı ile bu dönemdeki hak odaklı çalışmalara destek sunmak amacı ile Avrupa Birliği Sivil Düşün tarafından Bizi Bağlayan Şeyler  Özel Desteği ile, sivil toplumun bu zor dönemde çalışmalarını sürdürmek için ihtiyaç duyabileceği farklı araçlara hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermek hedefleniyor.

Kütüp-Anne Platformu olarak salgın döneminde çocuklarımızın dayanıklılığını desteklemek adına Bizi Bağlayan Şeyler özel desteğine  yapmış olduğumuz başvurumuz kabul edilmiştir.

Projenin amacı, çocukların salgın döneminde infodemi ile savaşacak yeteneklere sahip olmasını sağlamaktır. Böylece küresel belirsizlik döneminde doğru bilgiye erişebilecek bilgi okuryazarlığı becerilerini kazanmaları ve dayanıklılıklarının artması hedeflenmektedir. 

Proje faaliyetleri, çocukların salgın sürecinde kaygı bozukluklarının giderilmesine ve sorunlara kendi çerçevelerinde tutarlı ve akılcı çözüm üretmelerine katkı sağlayacaktır. Masallar ve Çocuklar için Felsefe (P4C) atölyeleri gibi iki güçlü araçtan beslenmektedir.

Çocuklara analiz eden, sorgulayıcı, ilkeli, açık fikirli bir duruş ve bakış kazandırmak hedeflenmektedir. Çocukluk çağında bu yeteneklerin kazandırılması toplumsal bir kazanım olarak değerlendirilmektedir. Karşılaşılabilecek çok çeşitli kriz anlarında (salgın, deprem, çeşitli afetler, toplumsal olaylar) bu bireylerden oluşan toplum, güçlü ve kriz yönetiminde başarılı olacaktır.fo

Proje hedef kitlesi ilkokul 1-4.sınıf çocuklarından oluşmaktadır. Dolaylı faydalanıcı öğrencilerin ebeveynleri, eğitimciler ve kütüphaneciler olacaktır.

Pandemi sürecinde uzun süre evde kalmak zorunda olan çocukların kaygılarını dindirmek, süreci yönetmek, sosyopsikolojik durumlarını normalize etmek amacıyla yeterli ve doğru bilgiye erişme ihtiyacı vardır. Pek çok bilinmezlik içeren pandemi süreci, maruz kalınan infodemi ile daha da zor bir hal almıştır. Bu dönemde infodemiye maruz kalan ebeveynlerin hal ve tutumu çocukları doğrudan etkilediği gibi bir de bilgiye sosyal medya ve dijital kanallar ile doğrudan erişen büyük yaş grubu çocukların doğru bilgiyi infodemiden ayırma ihtiyacı vardır. Infodemi farkındalığı çocuklar için kriz yönetimini kolaylaştıracak bir pencere açacaktır; doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma kabiliyeti kazandıracaktır. Geleceğe dair güvensizliği artırarak yeni sosyal normlara adaptasyonu zorlaştıracak olan infodemi, çocuklar için tanımlanarak ortadan kaldırılması gereken bir olumsuz unsurdur. Bu noktada çocuğun ve sosyal çevresindeki yetişkinlerin infodemi farkındalığı ve bilgi okuryazarlığı seviyesi önemlidir.

1- Farkındalık Seminerleri

2- Hikaye Patikası Kitabı

3- Atölyeler

4- Poster ve Broşürler

5- Çevrimiçi Farkındalık Kampanyası

Proje süresi 2020 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsamaktadır.

2020 UNESCO MEDYA VE BİLGİ OKURYAZARLIĞI ETKİNLİKLERİ HARİTASI

Bilgi Kaşifleri Projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz Farkındalık Programları ve Çocuk Atölyeleri ile ülkemizi temsilen 2020 UNESCO Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Etkinlik Haritasında yerimizi aldık.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin