Hayallerdeki Kütüphane : Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi

‘Halk kütüphaneleri, her yaşta, her seviyede ve her meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden din, dil ve milliyet farkı gözetmeksizin ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayarak, bölgenin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olan kuruluşlar olması sebebiyle günümüz toplumunun vazgeçemeyeceği kültür Yazının Devamını Okumak İçin Tıklayınız